Letters

Verlore ringe

As daar dalk iemand is wat kennis dra van die ringe sal ek bitter dankbaar wees en selfs ’n beloning aanbied.

Park run storie

Skoonmaak… Wil mens vra wat moes hul skoonmaak?

BRIEF: Respek vir onderwysers

Die ouers het my gedreig met allerhande maniere om my te verneder, te viktimiseer en selfs aantygings om my lewe in gevaar te stel.

The struggle continues

All that the children of the soil know are words, the sound of these words is like music in their ears, there words are; democracy, equality, empowerment and rights. But until this day they are just words and mere promises.
Top